Zelená úsporám 2013

Možnost dotací pro zelenou úsporám je zpět !

Stavební a technický dozor

Provádíme stavební a technický dozor staveb.

U staveb s výměrou větší než 150m2 je stavebník povinen zajistit si technický dozor (stavební dozor). Jeho účelem je docílit toho, aby kontroloval stavebního laika a veškeré práce na stavbě byly provedeny v pořádku a v budoucnu nedošlo k problémům.

Stavební dozor si ale majitel budoucí stavby může také objednat pro kontrolu firmy, která stavbu provádí a je ověřeno, že takový dozor se vyplatí.

Jak může být stavební dozor zdarma ?

Samotný stavební dozor je samozřejmě zpoplatněn, ale v praxi se ukazuje, že se v mnoha případech sám zaplatí a nejen, že jej tak ve výsledku máte zdarma, ale ještě navíc díky němu nůžete ušetřit. Chcete konkrétní příklad ?

Představte si, že vaše stavba měla stát 2 500 000 Kč. Stavební firma však nepoužila projektem stanovené materiály a dokázala si tak ušetřit 200 000. Vám však bude účtovat plnou cenu, aniž o tom tušíte. Zde vidíte, že částka 200 000 kč  je buď reálná úspora o kterou by se mohla cena celé stavby snížit nebo je to naopak částka, která byla ukrojena na úkor předepsaného materiálu, což vám může způsobit problémy v budoucnu, kdy k nápravě budete potřebovat pravděpodobně vyšší částku a budete muset do stavby znovu zasáhnout. V obou případech tak stavební dozor byť je zpoplatněn, tak vám ušetří více peněz než za kolik je on sám účtován.

Stavební dozor se však zajímá také o správnou fakturaci. Zatímco bez odborného stavebního dozoru se může výsledná částka za novostavbu či rekonstrukci povýšit o desetitisíce až statisíce korun za tzv. “vícepráce”, se stavebním dozorem, který kontroluje jestli tyto činnosti byly opraveny, se vám to nestane. Stavební dozor je také schopen posoudit, zda jednotlivé práce a materiály nebyly předraženy – přitom se vychází ze standarních ceníkových cen.

Zajistěte si stavební dozor ještě před sepsáním smlouvy se stavbní firmou. Už při sepisování takové smlouvy je možné uspořit a vyhnout se v budoucnosti různým problémům.

Stavební dozor pro bezpečnost stavby

Určitě nechcete ve vašem krásném novém domě řešit jakékoli stavební problémy, jako jsou popraskané stropy, zatékání, rozcházení zdí apod. Právě tyto komplikace dokáže stavební dozor odstranit. Důležité je především to, že stavební dozor kontroluje části konstrukcí, které budou při stavbních pracích nenávratně zakryty. Toto je extrémně důležité, protože po provedení zníněného zakrytí již nejste schopni posoudit, zda byly dané konytrukce provedeny správně, v dostatečném rozsahu a pomocí určených materiálů.