Jak je na tom váš hromosvod, co se týče funkčnosti

style=“margin:0cm m 0cm 8pt“>Také se domníváte, že hromosvod je na vašem domě spíše na okrasu, a že pravděpodobnost úderu bleskem je tak malá, že je takřka zbytečné se tím vůbec zabývat? S hromosvody je to však jako s letadly, ta také zdánlivě létají bez problémů a uvádí se, že pravděpodobnost havárie letadla je ve srovnání s automobilovými nehodami zanedbatelná. Zanedbatelná však není jejich údržba, protože nízká pravděpodobnost nehody je dána právě tím.

bouřka nad městem

Udržovat letadla v bezvadném technickém stavu je nesmírně náročné, ale především zodpovědné, a tímto vám chceme jen naznačit, že totéž platí pro hromosvody. Jestliže totiž „náhodou“ uhodí blesk do vašeho domu, i přes relativně malou pravděpodobnost, a hromosvod tu bude jen na výzdobu, může to skončit tragicky.

bleskové výboje

Požár – úder blesku do nezajištěného objektu hromosvodem, anebo tam, kde je hromosvod poškozený a například přerušený, může zažehnout požár. Sami jistě víte, že požáry lesních porostů po úderu bleskem nejsou ničím výjimečným, a když dokáže bleskový výboj zapálit strom, proč by nedokázal zapálit krovy a latě vašeho domu? Bleskový výboj, to je obrovský, nakumulovaný energetický potenciál, a není radno se k němu přibližovat. Funkční hromosvod naopak svede blesk bezpečně do země a nic se nestane, mnohdy ani nemáte tušení, že se blesk po hromosvodu svezl.

Smrtelný úraz – každé předčasné úmrtí je obrovskou tragédií a o to horší je to vždy, když se tragédii dalo zabránit. V případě hromosvodu je to dokonce banalita, protože revize hromosvodů a jejich případné opravy nejsou nedostupnou položkou v rodinném rozpočtu. Hromosvod není totéž, co automobil, a jeho závada nevyžaduje takové náklady, jako např. demontáž a výměna převodovky. Funkční hromosvod dokáže smrtelnému úrazu zabránit poměrně snadno a uvnitř domu se pak v takovém případě můžete cítit bezpečně.