K čemu nejčastěji využíváme internet


O rychlém nástupu internetu toho bylo již napsáno mnoho. Jednou z vÄ›cí, která tomu pomohla, je jeho univerzálnost. Můžeme jej použít takÅ™ka k Äemukoliv, co se nám zamane, od komunikace s jinými lidmi pÅ™es hledání informací až po pouÅ¡tÄ›ní hudby Äi videí. OvÅ¡em aÄkoliv má rozhodnÄ› mnoho funkcí, je jasné, že nÄ›které z nich jsou využívány ÄastÄ›ji než jiné.

 

To má samozÅ™ejmÄ› svůj důvod. Lidé zkrátka potÅ™ebují urÄité vymoženosti více než jiné. To je navíc celkem uniformní, což znamená, že až na výjimky jsou hlavnÄ› využívány stejné vÄ›ci. Je tedy dobré se podívat na to, které to jsou a proÄ jsou tak populární.

 

internet slouží i k nakupování

 

Zdaleka nejpoužívanÄ›jší jsou samozÅ™ejmÄ› nejrůznÄ›jší formy komunikace, aÅ¥ už se jedná o chat, videohovory Äi komentáře a zveÅ™ejňování příspÄ›vků na sociálních sítích. To vÅ¡e je plnÄ› v souladu s naším instinktem sdružovat se do skupin s podobnými zájmy a trávit s nimi co nejvíce Äasu. Internet nám pak umožňuje spojení i s lidmi, kteří jsou od nás takÅ™ka nepÅ™edstavitelnÄ› daleko.

 

Dále tu máme poslouchání hudby. To je nÄ›co, co používáme ve chvíli, kdy se chceme odreagovat, vyÄistit si hlavu a pÅ™ijít na jiné myÅ¡lenky. Také nám díky tomu lépe ubíhá Äas například pÅ™i bÄ›hání nebo pÅ™i jízdÄ› hromadnou dopravou. Pomůže nám to také blokovat ruÅ¡ivé zvuky zvenÄí, což je další vÄ›c, kterou rozhodnÄ› oceníme.

 

sociální sítě jsou velmi populární

 

Zapomenout nemůžeme ani na hraní her. I to nám pomáhá vyplnit volný Äas. Navíc nás nejen zabaví, ale také nás uÄí například logicky myslet, což je další plus. Není tedy divu, že toto lidé Äasto využívají, a poÄet stažených her se pohybuje v milionových Äíslech i jen v naší zemi.

 

Smutné je, že vyhledávání informací, tedy to, proÄ byl internet vůbec stvoÅ™en, je prakticky až nÄ›kde na posledním místÄ›. Zdá se, že potÅ™eba zábavy je pro nás důležitÄ›jší než touha nÄ›co se dozvÄ›dÄ›t. A to je celkem Å¡koda, nemyslíte?