Jak nejlépe zálohovat data na počítači


Dnes se již bez počítačů neobejdeme. A nejenže je používáme v zaměstnání, ale často na nich máme uloženy velmi důležité soubory, ať už pracovní či soukromé, o které si v žádném případě nemůžeme dovolit přijít. Fyzické kopie totiž neexistují, pouze data na našem počítači. Pokud se poškodí, jsou ztracena v podstatě navždy. Je tedy jasné, že něčemu takovému chceme zabránit. Naštěstí s tím počítají i tvůrci výpočetní techniky, a tak máme k dispozici hned několik možností.

 

ochrana počítačových souborů

 

Tou asi nejběžnější je pořízení kopie těchto souborů a jejich uložení na jiném médiu, ať už půjde o disketu, CD nebo přenosný disk. Pokud se tedy s počítačem něco stane, jednoduše do toho dalšího načteme jeho kopii z daného média. To je poměrně jednoduchý a účinný způsob zálohy, jen musíme dávat pozor, aby se nám nepoškodilo i ono médium, na kterém máme kopii uloženou, případně aby bylo kompatibilní s jiným počítačem.

 

Dále zde máme uložení kopie na síti. Funguje to tak, že sami sobě pošleme e-mail, jehož přílohou bude právě daný soubor, který chceme zachovat. V případě potíží se pak jen na náhradním počítači připojíme k internetu a soubor si stáhneme. Zde je pouze ten problém, že většina e-mailů, zvláště těch volných, má pouze omezenou velikost příloh, které je možné posílat. Nelze tedy tímto způsobem uchovat větší soubor.

 

sdílení souborů mezi platformami

 

Pokud potřebujeme zálohovat větší množství dat, pak můžeme využít také některé z internetových úložišť. Na něj si daný soubor nahrajeme a v případě potřeby si jej opět stáhneme. Tuto možnost však příliš lidí nevyužívá, neboť je obvykle placená, což sice obvykle příliš nevadí firmám, soukromé osoby se na to však dívají jinak.

 

Každý způsob tak má své výhody a nevýhody, které je potřeba znát, abychom si vybrali ten nejlepší. Zde záleží na typu a velikost souboru a také na jeho důležitosti. Možné je také využít více než jedné metody, avšak to záleží na našich potřebách a na tom, jak moc jej potřebujeme uchovat.