Stěhování strojů musí bezpodmínečně provádět profesionálové

Příprava podloží

Stěhování strojů v Praze i kdekoli jinde vyžaduje naprosto profesionální přístup. Není to zkrátka akce pro studenty, kteří se rozhodli přivydělávat stěhováním, nemají za sebou žádné zkušenosti a mají k dispozici pouze stěhovací popruhy.

železniční generátor

V první řadě je nutné důkladně připravit terén, kam bude stěhovaný stroj či mechanismus přemístěn. Musí odpovídat stanoveným normám, musí být dostatečně pevný a stabilní a být pro stroj důkladnou oporou. Příprava podloží je jedna z nejdůležitějších, ba přímo klíčových fází celého postupu.

Odpojování stroje od všech podpůrných systémů

Před samotným přemístěním stroje je nutné jej odpojit od hydrauliky a elektrické energie, případně od dalších systémů, např. od externího chlazení či vytápění (ohřevu). Na novém místě musí být již tyto systémy nainstalovány a připraveny tak, aby je bylo možno ihned po přestěhování stroje připojit.

turbíny na Hooverově přehradě

Transport stroje

Při stěhování strojů se počítá s tím, že budou při transportu důkladně zajištěné proti pohybu (posunu), a že na ně nebudou mít negativní vliv různé vibrace. Stěhovací firmy mají pro tyto pracovní fáze speciální postupy a využívají mechanismy, které stroje bezpečně ukotví a postarají se o jejich bezúhonný přesun. Některé stroje nebo části strojů se stěhují na velmi svérázných dopravních prostředcích, například takové obří parní (jednotělesové) turbíny nemůžete převážet na obyčejném kamionu. Takový kolos totiž váží téměř 450 tun.

generátory v továrně

Usazování a vyvažování

Jakmile je stroj přemístěn na novém působišti, musí se důkladně usadit a poté přesně geometricky vyvážit, aby stál v naprosté horizontální poloze. Slouží k tomu speciální měrky a přístroje. Bez vyvážení by stroj nevykonával správně svou funkci a zároveň by mohlo dojít k jeho poškození, což se týká např. zdeformování (zkroucení) lože soustruhů, frézek či hoblovek.