Bere průmyslová automatizace lidem práci?

Není pochyb o tom, že jsme uprostřed třetí technologické revoluce. Koneckonců nové výkřiky techniky můžeme vidět všude kolem sebe, jak pronikají do našich každodenních životů. Koho by například ještě před deseti lety napadlo, že jednou bude mít prakticky každý z nás chytrý mobilní telefon?

Ovšem není to jen náš běžný život, kde cítíme onen dopad. Najdeme jej i v tom pracovním, a to zejména v dělnických profesích. Pokračující průmyslová automatizace imtts.cz totiž znamená, že stále více výrobních procesů je prováděno stroji.

dělníci montující automobil

Samozřejmě to má své výhody – tyto mohou pracovat neustále, nevyžadují plat ani přestávky kromě těch na nutnou údržbu. Jsou také mnohem přesnější, rychlejší a efektivnější, což v důsledku znamená, že toho vyrobí více za kratší dobu a s nižšími náklady.

Na druhou stranu je však také fakt, že lidé pracující právě jako dělníci ve výrobním procesu postupně přichází o práci. A ačkoliv je pravdou, že se mohou rekvalifikovat, jen málokdo o to stojí. Zvláště ti starší z nich, kteří na onom místě pracovali prakticky celý život, mají problémy se přeorientovat na jinou práci.

Důsledkem samozřejmě je vzrůstající nezaměstnanost, neboť právě kvůli postupující automatizaci provozů přestává být o dělnické profese pomalu zájem, což znamená, že ti, kteří byli právě kvůli ní propuštěni, mají problém hledat nové zaměstnání.

dělníci vydělávající firmě peníze

Bohužel se s tím nedá mnoho dělat. Je jasné, že podnikatelé budou volit to nejvýhodnější řešení. Byli by hloupí, kdyby ne. A nařídit například povinné množství dělníků by znamenalo snížení konkurenceschopnosti a také odliv určitých výroben z našeho trhu, což je něco, co si nemůžeme dovolit.

Nezbývá tedy než se s tímto stavem věci smířit. A počkat, až se po odchodu současné generace dělníků do důchodu situace uklidní. Přeci jen, mladí se nepohrnou do profesí, o kterých ví, že brzy skončí. Takže jistě, bude to nějakou dobu trvat a bude to bolestivé, ale věřte, že se vše napraví.