Ženy dnes a dříve

Ženy dnes mají trochu víc práv, než měly kdysi, protože se na ně pohlíží také jinak než dříve. Dnes mají prakticky stejná práva jako všichni muži, protože funguje demokracie a je to normální, že mají všichni stejná práva. Ještě aby ne, to by to pak nebyla demokracie. To, co mají dnes ženy, to nebylo u žen vůbec zvykem, to je jasné, to víme všichni. Dříve, nevíme, proč tomu tak bylo, totiž ženy byly prakticky srovnatelné s otroky. Neměly žádná práva a byly naprosto závislé na svých mužích. Ony by možná ani nebyly závislé, jenže společnost to takto měla nastaveno a hold se na to takto pohlíželo.

žena

Pohlíželo se na společnost tak, že muži vedou a ženy jsou jen jakési jejich majetky. Muži totiž vedli domácnost a byli to oni, kdo si vydělával pořádné peníze. Jen muži mohli mít totiž takové práce, které uživily celou rodinu. V jedné době ženy nechodily ani do práce a byly doma drženy jako nějací otroci. Staraly se o domácnost a o děti. Manžel pak přišel domů a ženy udělaly to, co chtěl. O děti se ani muži nestarali. A pokud už žena chodila do práce, byla to práce za pár peněz a byla to práce typu ošetřovatelka nebo učitelka. Ani ta učitelka dlouho ne, odjakživa totiž učili muži, protože bylo na muže pohlíženo tak, že jsou chytřejší.

žena

Kdysi ženy neměly ani volební právo. To, že nyní chodíme k volbám je celkem nová věc a jsme za to rády. Protože absolutně nikdo teď nechápe, proč tomu tak je. Nikdo nechápe, proč kdysi na ženy bylo pohlíženo jako na sluhy a otroky, vždyť to jsou stejní lidé jako muži. Muži jsou sice fyzicky silnější, ale to jim nedává právo mít více pravomocí než ženy. Ženy mají zase schopnost soustředit se na více věcí než muži a mají více empatické cítění než muži, jsou tedy lepší ve starání se o lidi a tak dále. Mimo to fyzická síla není nic víc než psychická, a tak je nesmyslné, že se k tomuto takto pohlíželo dřív. Ještěže už je to za námi.